Uroczystość wręczenia Złotych Sów odbyła się 25 marca, w sali im. Jana III Sobieskiego w Wiedeńskiej Stacji PAN. 

phot.PamPhil

Złote Sowy Polonii inaczej polonijne Oskary, przyznawane są, od 2005 r, przez redakcję ukazującego się w Wiedniu pisma polonijnego „Jupiter” – organu Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii - w osobie red. naczelnej Jadwigi Hafner oraz Federacji Kongresu Polonii w Austrii. Przyznawane są w kategoriach jak: literatura, sztuki plastyczne, muzyka, film, teatr, nauka, media, działalność społeczna oraz ambasador kultury polskiej niepolskiego pochodzenia. Mają one na celu uhonorowanie Polaków wyróżniających się swoją działalnością, twórczością, talentem, postawą społeczną i patriotyczną dla poprawy wizerunku Polski i Polaków mieszkających poza granicami kraju. 

Wśród laureatów z Francji Magdalena Bykowska-Pignard i Krystyna Mazurówna


Złota Sowa Polonii dla Magdaleny Bykowskiej-Pignard i Krystyny Mazurówny

Dwie cenione postaci francuskiej Polonii wśród laureatów dwunastej edycji konkursu.